2009 Всички права запазени от ДАНИ ГРУП
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

        "Работниците и служителите имат право на
        здравословни и безопасни условия на труд ".
Член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България

Необходими документи:

* Декларация чл. 15

* Служебна Информация

* Служебна Информация

* Нормативна база за справка
    
ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
1. Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
2. Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
3. Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
4. Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
5. Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
6. Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
7. Оценява физични, химични и биологични фактори на работната среда.
8. Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
9. Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
10. Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
11. Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители
12. Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 
Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез:
* организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях;
* дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
* СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
* при съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
* при напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние;Новини


        Нови закони, поправки, укази -
                     към 20.01.2009!


Нека работим безопасно заедно!


Благодарим ви, че избрахте нас!

Ние не разбираме, вашият бизнес по-добре от Вас.
Ние не можем да ви покажем, как да спечелите повече.
Ние не можем да ви научим, на по-добри бизнес пpактики от Вашите.
Ние можем, заедно с Вас да направим така, че;

            “Вашите хора да се прибират всеки ден
                    живи и здрави в домовете си!” 
                                                            инж. Стоян Колев

* Ние защитаваме нашите разработки пред съотвeтните контролни органи!


        Нашата цел е:

      Създаване на многопластова
фирмена политика по безопасност и
здраве във всички звена на фирмата.
Още  


НАЧАЛО                  ФОРУМ                 УСЛУГИ                 ЗА НАС               КОНТАКТИ